Borrell Jover Arquitectura treballa sota els estàndards del Sistema de Gestió Integral (SGI) en Qualitat, Medi ambient i Eco-disseny, desenvolupant així la seva activitat professional d’una forma més eficient i sostenible demandada pels clients, administracions i per la mateixa política del despatx.

L’oficina es troba en el procés final d’acreditació per:

ISO 9001:2015
Sistema de Gestió Integral

ISO 14001:2015
Sistemas de Gestió Ambiental

ISO 14006:2011
Sistema de Gestió en Eco-disseny

 

Borrell Jover Arquitectura té com a objectiu aconseguir en tots els seus projectes una qualificació energètica B o superior, utilitzant fonts sostenibles de producció d’energia com: Biomassa, Geotèrmia i Aerotermia. L’oficina també aplica estratègies sostenibles passives als projectes que desenvolupa. Utilitzem les últimes eines digitals disponibles per al compliment normatiu i la seva millora: Edtools, Design Builder i HULC.

L’oficina segueix les següents etapes en la incorporació del eco-disseny a la fase de disseny i desenvolupament:

  • Especifica i coneix les funcions de l’edifici a dissenyar
  • Defineix els aspectes ambientals mes significatius mitjançant una avaluació
  • Identifica les estratègies de millora ambiental
  • Desenvolupa els objectius ambientals específics
  • Desenvolupa les accions per a complir amb els objectius
  • Revisa el procés i avalua els resultats

 

A partir dels aspectes ambientals identificats, s’analitza cada encàrrec en detall i es treballen les propostes d’eco-disseny concretes mitjançant eines digitals. Finalment es valora el compliment d’objectius i estratègies d’eco-disseny planificades.