Biblioteca Pública de Sarrià, 2013

Biblioteca Pública de Sarrià, Barcelona
Concurs per BIMSA

Proposem la creació d’un nou espai significatiu a Sarrià. L’organització d’un edifici híbrid amb aquestes característiques ha de ser capaç de generar una nova identitat comuna per a tots els equipaments públics, superant la imatge d’un edifici d’únic ús i creant una nova representació del que és públic per al ciutadà i el barri.

La volumetria, determinada per la façana i les cobertes, planteja respostes molt diferents a varies escales. Mitjançant cobertes amb diferents pendents aconseguim que, la part de major alçada s’obri cap al Passeig de la Bonanova, mentre que cap al Carrer Menor l’edifici es reculi, reduint així l’impacte, gairebé d’una planta menys, enfront les edificacions que es situen a escassos metres. La façana dona sentit a la hibridació d’usos del conjunt i al caràcter no frontal de l’edifici, generant un sistema capaç de respondre als condicionants, tant diferents, de cada entorn al que s’obre l’edifici.

La relació amb l’entorn comença a la planta baixa, a on l’espai públic es prolonga fins al interior, mitjançant un espai molt permeable, amb un carreró interior de menor escala i sense ordre aparent, que mitjançant el seu trencament dona accés als quatre programes continguts a l’edifici. Els materials de façana, aconsegueix també adaptar-se a les necessitats urbanes recolzant-se en l’arquitectura tradicional de l’entorn, amb l’ús de materials ceràmics esmaltats i amb els diferents cromatismes ocres i terrossos, identificant-se amb els colors de les façanes veïnes.

 Mitjançant la vibració com a sistema continuo de façana i la proporció de buit i massís a cada cara, volem integrar també la futura edificació del Passeig Bonanova 117, donant resposta al seu programa específic, adaptant així la façana a escales més domèstiques i reforçant una altre vegada el caràcter multidireccional de l’edifici.

Projecte 2013
Superfície 4.640m²

Promotor
BIMSA

Arquitectes
Camila Aybar, Juan José Mateos, Jorge Jover i Maria Borrell

Este sitio web utiliza cookies para mejorar la experiencia del usuario. Al continuar navegando aceptas su uso. Más información

ACEPTAR
Aviso de cookies