9 Habitatges a Sant Andreu, 2018

9 Habitatges a Sant Andreu. 2018-en curs
Barcelona

El projecte té per objectiu la construcció d’un edifici d’habitatges plurifamiliar, entre mitgeres, de planta baixa i quatre plantes pis (PB+4). Les mitgeres que quedin vistes es tractaran com a façana segon l’art 241 NNUU i art.18 MPGM. La profunditat edificable màxima és de 13,50m (segons planejament o-03-g), l’espai interior d’illa s’allibera enderrocant l’edifici existent dotant al projecte d’un nou espai comunitari a planta baixa de mides aproximades 15,00m (profunditat) x 14,90m (amplada).

L’alçada reguladora màxima, és de 16,70m per una edificació de PB+4 (segons planejament o-03-g). La nova edificació tindrà una petjada de 13,05m (profunditat) x 14,90m (ample). No s’esgota la profunditat edificable total doncs l’entitat 1 té un volum superior al normatiu que es descompte a l’entitat 2 (a l’apartat “Justificació del compliment de la normativa urbanística” es detallaran degudament les superfícies de cada entitat).

Situació
Carrer d’Otger, Barcelona

Projecte 2018-en curs
Superfície 1.158m2
PEM 1.1M€

Col·laboradors
Aparellador/ Javier Alloza

Imatges © Lotoarchilab

Este sitio web utiliza cookies para mejorar la experiencia del usuario. Al continuar navegando aceptas su uso. Más información

ACEPTAR
Aviso de cookies