9 Habitatges a Sant Andreu, 2018

9 Habitatges a Sant Andreu. 2018-en curs
Barcelona

El projecte té per objectiu la construcció d’un edifici d’habitatges plurifamiliar, entre mitgeres, de planta baixa i quatre plantes pis (PB+4). La profunditat edificable màxima és de 13,50m, l’espai interior d’illa s’allibera enderrocant l’edifici existent i dotant al projecte d’un nou espai comunitari a planta baixa de mides aproximades 15,00m (profunditat) i 14,90m (amplada). L’alçada reguladora màxima, és de 16,70m per una edificació de PB+4. La nova edificació tindrà una petjada de 13,05m de profunditat i 14,90m d’ample.

Es projecten habitatges passants a dues façanes, que garanteixen la ventilació i la il·luminació de dormitoris, sales d’estar i cuines. Les tres plantes soterrani es rehabiliten conservant l’estructura existent de pilars de formigó armat i forjats reticulars de 30 cm de gruix. Per tal de millorar l’accessibilitat a les plantes inferiors del soterrani, s’amplia lleugerament la rampa de circulació fins assolir els 3m d’ample. Això implica realitzar unes feines de reforç a la fonamentació, d’enderroc de 3 pilars existents, construcció d’un nou mur de formigó i l’ampliació de la llosa de la rampa.

Situació
Carrer d’Otger, Barcelona

Projecte 2018-en curs
Superfície 1.158m²
PEM 1.1M€

Col·laboradors
Aparellador/ Javier Alloza

Imatges © Lotoarchilab

Este sitio web utiliza cookies para mejorar la experiencia del usuario. Al continuar navegando aceptas su uso. Más información

ACEPTAR
Aviso de cookies