Biblioteca pública de Gelida, 2021

Biblioteca pública de Gelida. 2021-en curs
Alt Penedès, Barcelona

Una taula a l’horitzó
Com si es tractés de les peces d’un collaret, les places de Gelida s’enfilen als seus carrers buscant desplaçaments paral·lels a les pendents. Es proposa generar una nova plaça delimitada per un pavelló en superfície que conté el programa necessari per activar el nou espai de cultura. Aquest pavelló permet generar accessos a diferents nivells tan per a la biblioteca com per l’arxiu i actua com a teló de fons urbà cap a l’est des del recorregut de la plaça de l’Ajuntament, el funicular i la connexió amb la plaça de l’església. Es té una especial atenció a la continuïtat i comunicació dels diferents espais públics. Es generen espais públics en pendent mitjançant escales o graderies, aconseguint que la plaça sigui un espai permeable i continu. Es proposa un espai obert a nord i al paisatge, potenciant les vistes en la mitjana i llarga distància i limitant les de la curta distància. Per això es generen dues plataformes principals, una que configura la plaça amb continuïtat des del carrer Àngel Guimerà a la cota +191.50m i una altra inferior que recull les places d’aparcament a la cota +181.90m.

Entre aquestes dues cotes es desenvolupa l’espai de la biblioteca. Per configurar aquestes plataformes es construeix un mur de contenció amb contraforts i gruix suficient per garantir la estanquitat necessària. L’espai es construeix entre els potents contraforts, la llum que cau des del sud en el punt d’accés i els pòrtics perpendiculars a la façana elevats del terreny i orientats al nord. Aquesta contenció perimetral genera un àmbit òptim i amb unes llums entre suports adequades mitjançant la prolongació dels murs de contenció.

A la sala de fons general, un espai d’alçada generosa s’orienta al nord i genera una taula lineal i contínua que permet diferents tipus d’estudi amb nivells d’intimitat variables. Això permet un comportament òptim en termes d’intensitat lumínica de la biblioteca, evitant la insolació directe.

Situació
Gelida, Alt Penedès. Barcelona

Projecte 2021 – en curs
Superficie 1200m²

Arquitectes
Camila Aybar, Maria Borrell, Jorge Jover i Juan José Mateos

Imatges © Lotoarchiab

Este sitio web utiliza cookies para mejorar la experiencia del usuario. Al continuar navegando aceptas su uso. Más información

ACEPTAR
Aviso de cookies