240 Habitatges a la Marina del Prat Vermell, 2018

240 HABITATGES, Marina del Prat Vermell. Barcelona
PRIMER PREMI.
CONCURS PEL PATRONAT MUNICIPAL DE L’HABITATGE

PAISATGES DIAGONALS
Un món entre mitgeres, ciutat difusa, mínim impacte. El projecte s’articula a partir de dos ordres de substracció. Un primer ordre d’escala urbana, que buida completament sobre i sota rasant al centre de la parcel·la i connecta aquest nou espai amb el nou parc recollit en el planejament cap al nord-est. Un segon ordre de substracció d’escala arquitectònica permet articular les diferents alçades normatives amb la coherència formal, fragmentant la presència dels fronts construïts, i dotant a les crugies de permeabilitat. Finalment aquesta organització dota a l’escala domèstica d’obertura a dues façanes per a cada unitat, disposant de sales d’estar en cantonada amb sortida a la terrassa i les cuines a patis. Aquesta cantonada potencia les visions diagonals, evitant les visions frontals directes i generant ventilacions creuades. El sistema permet adaptar-se a les diferents crugies del planejament a través d’agrupacions d’habitatges de profunditats lleugerament diferents en funció de la seva tipologia.

Situació
Marina del Prat Vermell, Zona Franca, Barcelona

Projecte 2017
Superfície 26.000m2
PEM 21M€

Promotor
Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona

Arquitectes
Camila Aybar, Maria Borrell, Jorge Jover y Juan José Mateos

Este sitio web utiliza cookies para mejorar la experiencia del usuario. Al continuar navegando aceptas su uso. Más información

ACEPTAR
Aviso de cookies